Croatia Capital

26 miljard euro en verkeersverbindingen met belangrijke Europese centra naar Kroatië!

De Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met alle voorstellen voor de aansluiting van verschillende routes van Kroatische wegen en spoorwegen op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T), waardoor Kroatië 26 miljard euro aan Europese middelen uit het instrument voor vervoersverbindingen kan gebruiken.

Het Kroatische parlementslid Valter Flego, de auteur van de wijzigingen in de Europese vervoerscorridors met betrekking tot Kroatië, wees erop dat Kroatië op deze manier “eindelijk verbonden zal zijn met de belangrijkste Europese centra over de weg, over zee, door de lucht en per spoor”.

“De verbinding Pula-Buzet-Divača-Triëst zal de eerste internationale route zijn die Istrië per spoor met het westen zal verbinden en de mogelijkheid openen voor een verdere revitalisering van de spoorwegroute naar de rest van Kroatië. Er is ook de bouw van een nieuw spoorwegtraject Zagreb-Maribor-Graz, dat de reis van Zagreb naar Oostenrijk drastisch zal verkorten en betere verkeersstromen mogelijk zal maken voor onze ondernemers die vracht vervoeren. Er zijn ook plannen om de haven van Rijeka aan te sluiten op de Baltisch-Adriatische corridor, wat de mogelijkheid biedt om de capaciteit ervan uit te breiden. Wij willen de aansluiting van Kroatië op de corridor van de Westelijke Balkan verzekeren, de haven van Ploče geostrategisch positioneren als een belangrijk punt voor vrachtvervoer uit de regio, en de spoorwegroute van Zagreb naar het uiterste oosten van Kroatië moderniseren. We hebben de mediterrane corridor van Rijeka naar Split uitgebreid, waardoor de Lika-spoorweg eindelijk nieuw leven wordt ingeblazen. We hebben gezorgd voor extra Europese middelen voor de modernisering van de zeehaven en de luchthaven van Split, alsmede voor een rechtstreekse spoorwegverbinding tussen Rijeka en Split met West-Europa, via Zagreb naar Graz,” verklaarde het Kroatische parlementslid.

Flego wees erop dat de voorstellen door alle Kroatische parlementsleden werden gesteund. “Voor het eerst sinds de toetreding van Kroatië tot de EU hebben we deelgenomen aan de herziening van de Europese vervoerscorridors. En ik kan gerust zeggen: samen zijn we erin geslaagd”.

Hij bedankte ook de Sloveense en Italiaanse vertegenwoordigers van de liberale club Renew en de rapporteur van het Parlement, Dominique Riquet, die de aansluiting van Kroatië op de belangrijkste Europese transportroutes hebben gesteund, en herinnerde eraan dat de eer ook toekomt aan zijn voorgangers in de liberale club in het EP, Ivan Jakovčić en Jozo Radoš, die aan die initiatieven hebben meegewerkt in de vorige bijeenroeping van het EP.

Nadat de voorstellen tot wijziging van de richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnet door de bevoegde commissie met 44 van de 45 stemmen zijn goedgekeurd, moeten alle leden van het Europees Parlement volgende week in de plenaire vergadering in Straatsburg stemmen. Daarna volgen interinstitutionele onderhandelingen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad, dat wil zeggen de lidstaten.

Flego wijst erop dat Kroatië een nieuwe 26 miljard euro uit de Connecting Europe Facility zou krijgen om wijzigingen aan te brengen in het vervoersnetwerk van de EU en roept de regering op voorstellen voor te bereiden.

“We hebben het geld veiliggesteld en nu ligt de bal uitsluitend in handen van de staat. Een onvoldoende goede voorbereiding van het project, een gebrek aan ontwerpers en aannemers, administratieve belemmeringen en een traag staatsbestuur – dat zijn problemen die we gewoon moeten oplossen en begin volgend jaar 100% klaar moeten zijn. Anders moeten we het geld teruggeven. Daarom roep ik de regering van de Republiek Kroatië op om ervoor te zorgen dat we begin volgend jaar projecten voor nieuwe trajecten op de Europese corridors hebben voorbereid. Geen excuses meer. De regering, het bevoegde ministerie en HŽ mogen geen vertraging oplopen bij de voorbereiding van de projecten”, aldus Flego.

Het herziene TEN-V-netwerkbeleid heeft tot doel tegen 2050 een betrouwbaar, ononderbroken en hoogwaardig trans-Europees vervoersnetwerk tot stand te brengen dat een duurzame verbinding in de hele Europese Unie garandeert zonder fysieke leemten, knelpunten of ontbrekende schakels, aldus het Europees Parlement.

Doel van de TEN-V-netwerkverordening op EU-niveau is de totstandbrenging van een doeltreffend multimodaal netwerk van spoorweginfrastructuur, binnenwateren, korte kustvaartroutes en wegen die verbonden zijn met stedelijke knooppunten, zee- en binnenhavens, luchthavens en terminals in de EU. Het wetgevingsvoorstel voor de herziening van de verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet (TEN-V) is een belangrijke actie in het kader van het Europees Groenplan en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Bij de herziening zijn inspanningen gedaan om de problemen en onvolledige normen van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen binnen het TEN-V-netwerk op te lossen, die een negatief effect hebben op het klimaat en het milieu.

 

lees meer op: https://www.poslovni.hr/hrvatska/hrvatskoj-26-milijardi-eura-i-prometno-povezanje-s-kljucnim-europskim-sredistima-4385551

fotobron:

Klaar om te beleggen?

Wilt u niet langer wachten of wilt u meer informatie over het beleggen in één of meerdere appartementen in Kroatië? Wij staan voor u klaar om u direct op weg te helpen en al uw vragen te beantwoorden!