Croatia Capital

Kroatië kent hoogste vastgoedprijsgroei in de EU

Uit de laatste gegevens van Eurostat blijkt dat in het laatste kwartaal van 2022 de prijzen van gekochte huizen en appartementen in Kroatië met 17,3% zijn gestegen.
Dit betekent een aanzienlijke versnelling van de groei van de Kroatische vastgoedmarkt, die in het vorige kwartaal met 14,8% was gegroeid.

Deze trend staat in contrast met de rest van Europa, waar in het laatste kwartaal een neerwaartse trend werd waargenomen, met groeipercentages die daalden van 7,3% in het derde kwartaal tot 3,6% in de laatste drie maanden.

Naast Kroatië bleven zeven andere landen een groei van de vastgoedprijzen met dubbele cijfers vertonen, waarbij Estland (16,9%) en Hongarije (16,5%) de grootste stijgingen lieten optekenen. In Denemarken, Zweden, Duitsland en Finland daalden de prijzen daarentegen.
Factoren die tot de prijsstijging in Kroatië hebben bijgedragen, zijn onder meer gunstige kredietvoorwaarden, APN-maatregelen (subsidies voor woningbouwleningen van de overheid) en hogere inkomsten uit het toerisme.

Bovendien was de periode vóór de toetreding van Kroatië tot de eurozone en Schengen bemoedigend voor buitenlanders, die in nog grotere aantallen huizen en appartementen in Kroatië kochten, aldus het dagblad Jutarnji list.
Ondanks de positieve trend worden marktveranderingen verwacht nu leningen duurder worden, de renterisico’s toenemen en de overheid een einde maakt aan de subsidiëring van leningen die sinds 2017 bestaat.

Analisten verwachten dat er binnenkort veranderingen op de markt zullen plaatsvinden, en de aanzienlijke daling van het verkeer die eind vorig jaar werd waargenomen, is daar een teken van.

Negatieve trends

‘We hebben nog geen negatieve trends gezien dankzij de nieuwe ronde van APN (overheidssubsidies voor woningbouwleningen) en de trage groei van de rente, maar al eind vorig jaar zagen we een aanzienlijke daling van het verkeer’, vertelde een analist aan Jutarnji list.
Hoewel de vastgoedprijzen in veel ontwikkelde landen al zijn gedaald, is deze trend volgens de Britse Economist nog lang niet ten einde. Van de VS tot Nieuw-Zeeland daalt de huizenverkoop nu de centrale banken het monetaire beleid aanscherpen.
Vanaf recordniveaus zijn de prijzen in Zweden en Nieuw-Zeeland al met 14% gedaald, in Australië met 9%, en Goldman Sachs voorspelt dat ze in Nieuw-Zeeland 19%, in Zweden 17% en in Australië 15% zullen bedragen.

In de VS wordt een daling van 10% ten opzichte van het recordniveau verwacht, waarbij 5% reeds is bereikt, ook in Groot-Brittannië is de cyclus nog niet ten einde, waar de prijzen eveneens met 5% zijn gedaald, en in Frankrijk wordt een daling van 4% voorspeld.
Een hogere rente kan de financiële situatie van velen met variabele kredietvoorwaarden sterk bemoeilijken, maar ook de belangstelling voor het kopen van huizen en appartementen verminderen.

Zwakke punten in de sector

Het Europees Comité voor systeemrisico’s waarschuwt voor zwakke punten in het financiële systeem en wijst daarbij op de sterke stijging van de prijzen van woningen en hypotheekleningen. Het Comité verwacht ook dat de stijging van de rente en de daling van het reële inkomen zullen leiden tot druk om de prijzen van residentieel vastgoed te verlagen en zullen leiden tot het ontstaan van conjuncturele risico’s.


Prijzen in “andere gebieden” van Kroatië stijgen met 17,5 procent


In het laatste kwartaal van 2022 stegen de prijzen van huizen en appartementen in Kroatië met 17,3%, terwijl ze op kwartaalniveau met 4,7% stegen. Zagreb leidde de weg met een stijging van 22,5% voor woningen, gevolgd door de Adriatische Zee met 12,9%.
In andere gebieden van Kroatië stegen de prijzen met 17,5%. Op jaarbasis stegen de prijzen van woongebouwen met 14,8%, waarbij nieuwbouw gemiddeld 17,5% duurder was en bestaande woongebouwen 14,5%.
Hoewel de Kroatische vastgoedmarkt goed blijft presteren, zijn er risico’s verbonden aan de aanhoudende prijsgroei. Er worden maatregelen aanbevolen om een verdere versnelling van de prijzen van huizen en appartementen te voorkomen, waaronder overheidssubsidies voor woningkredieten en maatregelen om een toename van de schuldenlast van huishoudens te voorkomen.

 

lees meer op: https://www.croatiaweek.com/croatia-experiences-highest-real-estate-price-growth-in-the-eu-analysts-have-warning/?fbclid=IwAR0nT4_tymIx5QjsohWEcMWT9v2h0zhUIzoeccUNamJUGJ-qwOZnOA-dfSw

foto bron: https://static.jutarnji.hr/images/slike/2023/04/04/f_28595185_1280.jpg?2023-04-05-08-41-08

Klaar om te beleggen?

Wilt u niet langer wachten of wilt u meer informatie over het beleggen in één of meerdere appartementen in Kroatië? Wij staan voor u klaar om u direct op weg te helpen en al uw vragen te beantwoorden!